Från Care till Share

Rudholm & Haak har en tjänst som löser behovet av total transparens när det kommer till hela den textila produktionskedjan. Det här skapar även ytterligare en kommunikationskanal mellan kund och varumärke. Möjligheterna är obegränsade. Hur kommunicerar vi det? Keep processledde ett kommunikationsarbete där vi tog fram koncept och varumärket ShareLabel. Med i projektet var Rudholms AD Jonas Andersson, Shortline – Christoffer Björklund gjorde animation och film, Kristoffer Schroeder – WooCode är systemleverantör.