Gianni Versace – retrospective

Efter att Keep fått vara en del i att ta Balenciaga till Borås fick vi förfrågan om att även vara en del i nästa stora internationella satsning.

Uppdraget handlar till stor del i att skapa samarbeten mellan kulturen och näringslivet, så att vi kan växla upp verksamheten och öka resurser ekonomiska men även på andra sätt. Utställningen fick stor respons och medial uppmärksamhet både nationellt och internationellt.

För att lyckas i ett uppdrag som detta krävs det att man har ett stort nätverk men framförallt en förståelse för att samverkan måste gynna alla parter. Våga tänka nytt, sätta sig in i behov och kundnytta – på riktigt.