När man älskar det man gör

Axelda Footwear är ett svenskt skoföretag som grundades 2006. Vi har fått vara med på resan att vitalisera och positionera om varumärket med ambition att växa  internationellt. Med sann passion, kunskap och en aldrig sinande glädje och intresse för kundens behov – är Keep en del i processen. Vår roll är strategisk projektledning och art och design står Per-Anders Hovbom – NILSSON CRWTH AB för. Här är vi aktiva i allt från produktutveckling, till grafisk design. Det här är ett exempel på det nya sättet att arbeta, man sätter helt enkelt ihop ett dreamteam, och njuter av resultatet man skapar tillsammans. 

Tillsammans har vi många års erfarenhet som gör att vi kan stärka upp företag på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Vi ser nya affärsmodeller växa fram, där vi blir företagets marknadsavdelning. Vi kostar mindre än en anställd person på helår och då får företaget en hel arbetsgrupp sett till kompetens och resurser. Det tycker vi känns både hållbart och effektivt. 

Framförallt ser vi långsiktigt resultat som skapar hållbara lönsamma företag.