Att enas om en värdegrund.

VÄXTKRAFT. JORDNÄRA. LIVSKVALITET.

Genom att ta fram kärnvärden, analysera hur man efterlever dom. Vad betyder dom för kund, bolag och mig som medarbetare. Skapar man en plattform som på sikt fyller och säkerställer sitt varumärke.  

Vi tog fram en modell och genomförde en workshop för ett värdegrundsarbete med syfte att stärka varumärket långsiktigt.

Arbetet har sedan medfört att vi tagit fram nytt kommunikationsmaterial, med värdeorden som incitament för både kommunikation och design.