DES&DO!

DES&DO! är initierat och drivs av FORM & folk och SPOK Västra Götaland med syfte att initiera samarbeten och synliggöra den mångfald av tillverkning och design som finns i Västra Götaland. 

Genom faktiska exempel vill vi påvisa och lyfta fram lokal produktion, kunskap och kompetens inom hantverk, formgivning och design. 14 team av formgivare och tillverkare i Västra Götaland, har matchats ihop. Tillsammans har de utvecklat och tagit fram en idé, ny produkt, material eller koncept.

DES&DO! är en testbädd och resultatet visas upp i en turnerande utställning. Det handlar om att tydliggöra betydelsen av ett nära samarbete mellan formgivare och tillverkare. Värdet av kunskap, hantverk och lokal produktion samt hur vi kan tillvarata material som redan finns och skapa nya produkter av restmaterial. Hållbar, genomtänkt design är det vi vill behålla länge, som tål ögats slitage, produkter som går från generation till generation. Med formgivare och tillverkare som tänker långsiktigt och alltid strävar för att göra saker bättre, steg för steg, lite i taget – så ser vi ljust på framtiden, ett steg i rätt riktning till en mer hållbar och cirkulär framtid. 

Nanette Espinasse och Anna Elzer Oscarsson har tillsammans utvecklat och drivit projektet.