FORM & folk

Att bygga nätverk, skapa aktiviteter, samverka strategiskt och operativt – det är min roll som projektledare. Vad är då FORM & folk?

Form & Folk är ett starkt nätverk inom området; form, design och hantverk. En drivkraft och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. 

MISSONEN BLIR TAKTPINNEN

Vi ska lyfta, samla, stötta, visa

Lyfta – visar upp och kommunicerar, SoMe
Samla – nätverk och samverkansaktiviteter
Stötta – jobbar med utveckling, workshops och coachning
Visa – utställningar, event, aktiviteter

VÅRA KÄRNVÄRDEN – BYGGER KULTUREN! TILLVARATA – TILLHÖRIGHET – TRANSFORMATION

Vi ska tillvarata:

• cirkulentens konsumtionsbehov

• kunskap om hantverket så det inte dör ut

• material så det kan vårdas och brukas länge 

• människor så de som vill kan leva på sina yrken

Man ska känna tillhörighet:

• till oss som projekt/initiativ

• vårt verksamhetsområde

• till Västra Götaland

Transformation som ledord innebär att vi ska skapa möjlighet för förändring och förflyttning med hjälp av vår strategi, struktur, processer, kompetens och förmåga samt kultur, mot en mer hållbar och cirkulär framtid.