Sätt ditt varumärke i samtid

Uppdraget var att sätta varumärket FOV i samtid.

Från interna processer till extern kommunikation. FOreVer – evigt liv.

Att våga leva sin vision. När man tänker bortanför sin egen existens. Namnet FOreVer kommer från den övergripande målsättningen för FOV, vilket är att fortsätta  göra det dom gör för evigt, ”evigt liv”.  För att lyckas med det, är deras strävan att vara bäst på att förse samhället med textila material inom de områden som FOV verkar inom. Med bäst avses att levererar; rätt produkt, till rätt pris, vid rätt tillfälle och med minsta möjliga miljöpåverkan. Det resulterar i en stabilitet, säker miljö och med en avkastning som säkerställer evigt liv även för FOV som bolag. Keep har agerat som en intern marknadsavdelning och vi har tillsammans lanserat ny hemsida (design av http://nilssoncrwth.se), samt utvecklat kommunikationen internt såväl som externt.