Europas innovativa spets och kreativa mylla för cirkulär design inom textil och mode

Förändringens vindar blåser i textilbranschen. EU:s gröna giv – att bli världens första klimatneutrala region – kommer medföra förändrade krav, men också tillföra resurser för omställning. Vi behöver enas om en gemensam strategi: textilindustrin har potential att bli ledande om vi satsar tillsammans!

Det är komplext, mångfacetterat och genuint. Det är nu vi ställer om. Vi krokar arm och gör det tillsammans. Det finns så mycket fantastiska textilt relaterade företag, initiativ och organisationer i regionen – vår mylla. Närmare 50 experter har nu samverkat och tagit fram 6 spetsar med tillhörande strategier. Det här är så spännande.

1. Designa för cirkulenten– metoder och kunskap att från start tänka cirkulärt och designa för den nya konsumenten – cirkulenten.

2. Lokal produktion– samordning och produktions-infrastruktur för att kunna gå från idé till färdig produkt.

3. Materialutveckling– forskning och innovation kring materialutveckling och testbäddar i samarbete med näringslivet och offentlig sektor.

4. Öppna innovationsmiljöer– fortsatt utveckling och ökad tillgänglighet till fler textila makerspaces.

5. Morgondagens talanger– textilt talangutvecklingsprogram i samverkan mellan utbildningar och innovationsmiljöer.

6. Öppna testmarknader– med platsutveckling och utvecklingsprogram för testmarknader som ger cirkulär innovationshöjd.

KeepCom agerar kreativ konceptutvecklare och kommunikatör.