FORM & folk

Att bygga nätverk, skapa aktiviteter, samverka strategiskt och operativt – det är min roll som projektledare. Vad är då FORM & folk?

Form & Folk är ett starkt nätverk inom området; form, design och hantverk. En drivkraft och motor i omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. 

Vi vill skapa fler samarbeten mellan aktörer i hela Västra Götaland, med utövaren i fokus. Men inte minst lyfta fram allt inom form, design och hantverk som finns i regionen. 

MISSONEN BLIR TAKTPINNEN

Vi ska lyfta, samla, stötta, visa

Lyfta – visa upp och kommunicera, samla – nätverk och samverkansaktiviteter, stötta – genom utveckling, workshops och coachning, visa – med utställningar, event och aktiviteter. 

VÅRA KÄRNVÄRDEN – BYGGER KULTUREN! TILLVARATA – TILLHÖRIGHET – TRANSFORMATION

Tillvarata, Tillhörighet, Transformation

Vi ska tillvara hantverk och designkunskap, material så att de
kan vårdas och brukas länge, yrkeskunskap inom form, design
och hantverk samt cirkulentens konsumtionsbehov. 

Ambitionen är att skapa tillhörighet till oss som projekt/initiativ, vårt verksamhetsområde samt till Västra Götaland. 

Vi ska gynna möjligheter för transformation – förändring och
förflyttning med stöd av vår strategi, process och kompetens mot
en mer hållbar och cirkulär framtid.